Tööstusuudised

Survevaluvormi mulliprobleem

2022-04-09
Mullide probleemsurvevaluvorm
(1) Survevalamise ajal ei kontrollita survevalu kiirust hästi või ei kontrollita hästi rõhu tekkimise aega, kiirendamise aega jne, nii et survevalu osadesse ilmuvad poorid. .
(2) Survevaluvormide puhul on probleeme selle piiramissüsteemi ja ülevoolusüsteemiga, näiteks kokkupõrked või räbu kogumiskottide ja väljalaskekanalite ebamõistlik jaotumine survevaluvormides, mille tulemuseks on pooride tekkimine.
(3) Kui survevaluvormi temperatuur on liiga kõrge, ei saa eraldusaine oma rolli täita ja limaskestade nähtus tekib kergesti. Kui temperatuur on liiga madal, on vormi lammutav efekt halb, mille tulemuseks on pooride tekkimine valas. Seetõttu peaks vormi eelsoojendustemperatuur olema hästi kontrollitud, üldiselt 150–180 °C ja töötemperatuur peaks olema 220–280 °C.
(4) Katte toimivuse seisukohalt, kui lendumispunkt on liiga kõrge, on tekkiva gaasi kogus suur, mis põhjustab survevalu poorid. Kui pihustuskogus on liiga suur või pihustamisaeg liiga pikk, ilmneb see probleem ka alumiiniumist survevalu puhul.